Creatieve therapie

Wat is creatieve therapie?

"Creatieve Therapie" is een verzamelnaam voor diverse soorten psychotherapie die een beroep doen op de creativiteit die in iedereen aanwezig is. Gevoelens worden tijdens creatieve therapie niet via praten geuit, maar door het doen via een activiteit en dit ervaren wat dat met u doet.
Het uiten kan door middel van bijvoorbeeld schilderen, muziek maken, toneelspelen en dansen. Op deze wijze worden gevoelens en problemen uitgebeeld en onderzocht. Het doel van creatieve therapie is het (h)erkennen van problemen en het vervolgens in gang zetten van processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Het geeft inzicht in de innerlijke conflicten en bevordert de verwerking.

Hoe werkt creatieve therapie?

Tijdens de Creatieve Therapie bent u actief en fysiek bezig met klachten. Het biedt een veilige manier om te experimenteren met het uiten van emoties. Het non-verbale aspect van de therapie creëert wat afstand waardoor het gemakkelijker wordt om gevoelens bloot te leggen en te delen. Ook kunnen in een beschermde en natuurlijke omgeving conflictsituaties worden uitgeprobeerd en persoonlijke grenzen kunnen worden opgezocht en verlegd. Ook wordt u uitgedaagd en stimuleert het creatief bezig ijn een nieuwe manier van kijken naar problemen en oplossingen. Het artistieke resultaat is bij creatieve therapie niet het doel, maar een middel tot ontwikkeling en verandering.

Wat is de werkwijze van creatieve therapie?

We kiezen een thema waarmee we gaan werken. Hierbij zoeken we in overleg de therapievorm. Dit kan zijn: muziek, tuin, drama of beeldende therapie of een combinatie van deze therapievormen.

Tuintherapie:

Planten en andere organische materialen kunnen een therapeutische uitwerking hebben. De seizoenen weerspiegelen processen van groei en vergankelijkheid. Dit is ook in de mens zo en door contact te maken met wat er zoal in de tuin groeit en bloeit komt men in contact met dat wat in u wilt groeien en bloeien. Bij tuintherapie ligt de focus wat wil in u tot bloei komen. Ook werken we met de elementen van aarde, lucht, water en vuur. En gaan we op ontdekking wat de overeenkomsten zijn tussen u en de kwaliteiten van de planten en bomen die u aanspreken. Het Medicijnwiel dat aanwezig is in de Tuin kan ingezet worden om het proces te ondersteunen.

Beeldende therapie:

Bij beeldende therapie staat expressie door middel van beeldende media centraal. B.v. inkleuren van mandela's, tekenen, schilderen en kleien. Voor beeldende therapie hoeft u niet goed te kunnen tekenen, schilderen of te kleien. Beeldende therapie stelt zich als doel het leren uiten en ordenen van gevoelens. Samen met de begeleidster kan er nagedacht worden over de betekenis en oorsprong van de uitgebeelde gevoelens. De verandering vindt plaats in het beeldend werken. Via deze expressie vorm leert u te ervaren en uit te drukken wat met woorden soms moeizaam gaat.

Stemexpressie therapie:

De stem heeft een sterke inwerking op ons. Alle communicatie van mens tot mens wordt uitgedrukt met de stem. De woorden die worden geuit hebben in u "afdrukken" achter gelaten. Door uw stem te uiten en eventueel te ondersteunen met instrumenten geeft u uiting aan uw gevoelens. Naast het bezig zijn met de klank van de stem wordt er uitgewisseld over de ontdekte en ervaren emoties, zodat heling kan ontstaan. Meer informatie vindt u ook hier.

Danstherapie

Het middel tot expressie is bij danstherapie het eigen lichaam. De theorie van danstherapie is gebaseerd op de overtuiging dat lichaam en geest op elkaar inwerken. Door te dansen en te bewegen wordt uiting gegeven aan emoties die misschien moeilijker te verwoorden zijn. Danstherapie biedt u de gelegenheid dit proces te ondergaan door; vrij te bewegen in de ruimte, te (her) ontdekken wat spelen betekent, het lichaam te voelen, zich durven te verliezen op muziek, spontaniteit te ervaren, expressief te zijn, zichzelf te laten horen en te laten zien in metaforen, symboliek, in beweging en in gedrag.

Dramatherapie:

Bij dramatherapie beelden we gevoelens uit door middel van dramatische middelen. B.v. Rollenspel. Op deze manier kunnen op een veilige manier weggestopte emoties worden geuit en kunnen mogelijke oplossingen zonder consequenties worden uitgeprobeerd. Bij klachten zoals trauma, rouwverwerking, angst, depressie, onzekerheid etc. Deze vorm van therapie is altijd in groepsvorm. De prijs is afhankelijk van de groepsgrote.

Duur van de therapie:

Duur van creatieve therapie hangt af van de individuele klacht(en). In het begin zou het wekelijks kunnen, daarna kan het langzaam worden afgebouwd.

Prijzen:

Kosten voor een behandeling klik hier.

Klik hier om contact op te nemen

En alle bovenstaande therapieën dragen bij om meer in contact te komen met voelen. Het hoofd minder de hoofdrol te geven en het voelen meer toe te laten.

Thuiskomen kan je niet bedenken maar wel voelen.

  • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
  • 06-508 24 840
  • info@centrum-nautilus.nl
  • Kvk 71667679
  • BTW nr NL001511494B04

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties

keyboard_arrow_up