Reading - Healing

Het Orakel van Delphi
Foto, het Orakel van Delphi.

READING - HEALING
Al vele jaren, met wat tussen pauzes van rust “kijk ik mee", alleen met toestemming, in het dagboek van diegene die een afspraak bij mij heeft gemaakt voor een reading/healing. De afspraak die men bij mij maakt kan diverse redenen hebben om bijvoorbeeld inzicht of helderheid te krijgen betreffende een bepaald thema wat minder makkelijk stroomt. Dit kan op werk gebied of een privéaangelegenheid zijn of wat dan ook. De energie wordt in beweging gezet door de vraag en de uitnodiging is hierdoor gemaakt door de klant en hierdoor kan ik meekijken in zijn/haar dagboek. En daar waar iets minder makkelijk stroomt of belicht wil worden, laat zich op dat moment dan zien. Dat kan werkelijk op allerlei lagen zijn en in allerlei levens zijn of situaties.

Sjamaan ritueel

Foto, Sjamaan in contact met de Spirits.

JE BENT
Laatst zei iemand tegen mij: maar dan ben je een medium en jaren geleden zei een collega (Judith Moore) je bent een Orakel*. En ook is mij eens gezegd; je bent een Sjamaan**; en zo zijn er nog wel een aantal benoemingen geweest.
Hoe dan ook ik besefte dat ik mijzelf eigenlijk nog nooit had benoemd met; ik ben dit of ik ben dat. Niet dat ik dat niet wilde, maar als ik daarop afstemde, van ik ben dit of dat voelde ik dat dit mij beperkte.
Een benoeming van ik ben dit of dat past niet echt bij mij. Ik kan mij wel herkennen in hun beschrijving en het is niet zo dat ik hun beschrijving niet serieus neem, maar het past alleen niet zo goed bij mij zelf, mijn wezensenergie.

De foto is gemaakt op mijn reis naar Griekeland, De Tempel van Delphi 2013

WAT BEDOEL IK DAAR MEE
Tja, en wat bedoel ik daar dan weer mee, wezensenergie. Nou wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat ik meer resoneer bij de omschrijving van; ik ben. That’s it, niets meer en niets minder. Gewoon, ik ben. Dat past meer bij mijn wezensenergie. Hierdoor voel ik dat mijn energie vrij door allerlei aspecten van mijzelf heen blijft stromen en dan dient zich aan wat op dat moment aan kwaliteit ingezet wil worden tijdens mijn werk als ik mij afstem op iemands energie die mij een vraag heeft gesteld.

BEWUSTWORDING
Het mooie hiervan is dat door hun verwoordingen bij mij de bewustwording in beweging werd gezet om te voelen wat dat met mij deed, het benoemen van je bent medium of orakel of sjamaan en ik DANK hen voor het in beweging zetten van deze bewustwording op wat ik doe of wat ik zou zijn. Het heeft mij geattendeerd op “ik ben” .

AKASHA KRONIEKEN
Nog even terug naar als ik mee kijk in iemands dagboek. Dus als de klant mij een vraag stelt, dan ga ik aan en kijk ik mee in hun dagboek en eerder niet! Ik kijk dus niet ongevraagd en zonder toestemming in iemands levensbibliotheek (Akasha kronieken***).

 

Oudste archief in Bologna 2019

De foto is gemaakt op mijn reis naar Bologna 2019. Dit is de bibliotheek waar alle boeken, over het menselijk lichaam, liggen opgeslagen van de afgelopen jaar (en eeuw/en) liggen, in Bologna te Italië.

READING OP AFSTAND
Zo ook laatst, deed ik een reading op afstand en de klant had o.a. een vraag over een overleden dierbare. Eerst check ik, door aan de klant wat vragen te stellen, of ik de juiste persoon aan de lijn heb. En als dit klopt, dan ga ik verder lezen. Het komt zeker voor dat ik niet alle vragen kan beantwoorden of dat ik alles zie, ook waarom dat is wordt uitgelegd aan de klant. Elke reading is zo anders ook als men al diverse keren is geweest. Het is telkens verrassend wat zich laat zien.

Luna op de stoel van de klant 1

KAT LUNA
Als een reading op afstand plaats vindt komt ook regelmatig mijn kat Luna de praktijk inlopen en gaat zij op de stoel liggen waar normaal de klant op die stoel plaats neemt. Zo mooi hoe zij aanvoelt wanneer iemand een extra ondersteuning nodig heeft. Zij helpt soms mee in het doorstromen van de energie op afstand.

Wist je dat katten ons het vermogen brengen om situaties rustig in ogenschouw te nemen zonder meteen een besluit te nemen? En in het oude Egypte er ook goddelijke kwaliteiten aan de kat werden toegekend. Hoe dan ook Luna ligt dan wel lekker op die stoel te slapen, maar al lijkt het dat ze ligt te slapen, ze luistert en ligt stil om energie veld mede te ondersteunen.

De praktijkruimte met Luna 2

EEN KEER ERVAREN
Mocht je interesse hebben om eens een reading/healing te ervaren neem gerust contact met mij op. Dit kan via email, telefonisch 06 50824840, via Whatsapp 0650824840 of via Chat of Messenger van FB.

Meer info over de reading/healing sessies klik hier.

sjamen opstelling vd workshop 2020

UITLEG
* WAT IS EEN ORAKEL
(Lat. orare = spreken), plaats waar de godheid of een bovennatuurlijke macht zijn wil of bedoeling kenbaar maakt aan degene die hem raadpleegt. Ook de uitspraak zelf noemt men orakel. De oudheid kende verscheidene orakels waaronder die van Dodona (Zeus), Delphi (Apollo), Epidaurus (Asclepius). Soms was de plaats waar de godheid zich openbaarde een tempel, soms een boom, bron of heilig woud. In de laatste gevallen kon de mens veelal rechtstreeks trachten de godspraak te krijgen, bij een tempelora...

** WAT IS EEN SJAMAAN
Een sjamaan is een soort brug, een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld. Ook werkt een sjamaan voor mensen die problemen hebben of ziek zijn. Een sjamaan probeert verstoord evenwicht weer in balans te brengen.

***WAT ZIJN AKASHA KRONIEKEN
Akasha kronieken bevatten informatie (van jouw dagboek van jouw levens, ook wel levensbibliotheek van jou ziel) over het verleden, heden en de toekomst. Alle handelingen, gedachten, intenties en emoties van jouw huidige leven en van jou andere “levens” liggen hierin opgeslagen. Het is eigenlijk de registratie van de reis die jouw ziel maakt.

Alvast Hartelijk Dank voor het lezen.
Warme Harte Groet,
Cocky van Dam