Vrijdag de 13e

De spirituele betekenis van Vrijdag de 13e.

Is er iets te vrezen op vrijdag de 13e?

Vrijdag de 13e
Voor de patriarchale tijd werd vrijdag de 13e beschouwd als de dag van de Godin.

Het werd beschouwd als een dag om het Goddelijke Vrouwelijke te aanbidden dat in ons allen leeft en om de cycli van de schepping en de dood en wedergeboorte te eren.

Vrijdag de 13e werd beschouwd als een zeer krachtige dag om de creativiteit te manifesteren, te eren en om schoonheid, wijsheid en voeding van de ziel te vieren.

Vrijdag is de dag van Venus de planeet van de liefde, we weten allemaal dat Venus de belichaming is van de vrouwelijke energie.

Vrijdag is de perfecte dag om Venus als energie te omarmen en ons te richten op creativiteit, schoonheid en sensualiteit.
Venus energie moedigt ons ook aan om ons af te stemmen op onze ontvankelijke vrouwelijke energie om onze creativiteit te stimuleren en kunst, muziek en genezing in de wereld te brengen.

De maankalender bestaat ook uit 13 maanden, wat verder 13 ondersteunt als het vasthouden van vrouwelijke kracht. In de tijd dat de Aarde een ronde maakt om de zon heen, maakt onze Maan precies 13 rondjes om ons heen. Het woord maand is afgeleid van maan en daar tellen we er 13 van in een jaar.

Toch is ooit het besluit genomen deze 13de maand eraf te halen. 13 stond immers bekend als een ongeluksgetal. De Maya echter wisten dat 13 het getal is van de schepping en dat je met 13 een stap verder komt terwijl je met ’12’ rond blijft tollen in het hetzelfde stramien.
Maar dat kwam de kerk juist goed uit – zo konden ze het volk onder de duim houden.

De maan is ook representatief voor de vrouwelijke energie en helpt ons om onze emoties en gevoeligheden te begrijpen en ermee om te gaan.

In de astrologie grafiek, de Maan regelt niet alleen onze emoties, maar ook ons potentieel en hoe we ervoor kiezen om ons te uiten door middel van het leven.

In feite kan voor veel mensen het begrijpen van hun Maanteken vaak helpen om meer bewustzijn te brengen aan hun Zon teken.

De vrouw en haar cycli met de Maan
Voor de patriarchale tijd, toen een vrouw bloedde, werd ze beschouwd als de belichaming van goddelijke en magische krachten.

Ze werd door iedereen beschouwd voor haar wijsheid en haar vermogen om intuïtieve en psychische boodschappen aan te bieden.

Toen ze ovuleerde, werd ze beschouwd als op het hoogtepunt van haar kracht en werd ze gevierd om haar vermogen om te ontvangen, vast te houden en nieuw leven te creëren.

de maan vrouw
Pas toen de maatschappij meer patriarchaal werd, werden vrouwen beschaamd als ze ongesteld waren en werden hun verbazingwekkende mogelijkheden om ruimte voor nieuw leven te creëren en vast te houden genegeerd.

Deze houding heeft bijgedragen aan het idee dat vrijdag de 13e een ongelukkige dag is.

Interessant is ook dat de 13de kaart in de Tarot de Gematigdheid is,
- Het leven op aarde is voorbij en het stervensproces zet in.
- De mens is nu in een toestand van overgang.
- De dimensies van tijd en ruimte vloeien ineen, waardoor verder lichamelijk leven op aarde onmogelijk wordt.
- De mens staat op de grens van het materiële en het immateriële, hij doet afstand van zijn lichaam en excarneert.
- De essenties van de mens worden door de (doods)engel opgevangen.
- De mens is rustig, bescheiden en gematigd, want een stervende heeft geen wensen meer.

De Gematigdheid is astrologisch gecorreleerd met het mysterieuze zodiakale teken dat zelfbeheersing nastreeft, maar ook zichzelf kan 'doden' (transmuteren): Schorpioen.

Datgene wat na de dood overblijft keert terug naar de oerwateren van het tijd-ruimte-continuüm dat wij onbewust kennen en waaraan archetypen ons herinneren: de engel staat met één voet op het land en met de andere in het water.

Door het samenbrengen van de vrijdag en het getal 13 kun je zien dat vrijdag de 13e in feite een zeer krachtige dag is voor vrouwelijke energie en creativiteit.

Vrijdag de 13e is vaak in hoog aanzien gehouden door vrouwen en de heidense gemeenschap, en vele rituelen en spreuken worden vaak uitgevoerd op deze dag om het beste te maken van deze prachtige energie.

Dit heeft ook bijgedragen aan de angst rond de vrijdag de 13e, omdat het een belangrijke dag was voor velen die de cycli van de natuur (vaak hekserij genoemd) aanbaden.

We hebben allemaal vrouwelijke energie in ons, dus vrijdag de 13e is niet alleen voor vrouwen. Het is een dag voor ons allen om te eren of eigen capaciteiten te creëren en energie te ontvangen van de wereld om ons heen. Vrijdag de 13e is geen ongelukkige dag.

Vrijdag de 13e is de dag van de Godin en is een mooie dag om leven te scheppen en te vieren.
Het is een mooie dag om in harmonie te komen met je emoties en gevoeligheden en om dank te geven aan de mooie Godin die in ons allen leeft.

natuur vrouw 

Een andere uitleg over Vrijdag de 13e wat ik op Internet vond is:

Vrijdag de 13e

We zijn gewend te denken dat vrijdag de dertiende een ongeluksdag is. In feite was vrijdag de dertiende de dag dat de heksen bij elkaar kwamen. Toen het patriarchale systeem, onder aanvoering van de vroegere kerk, begon de macht van vrouwen de kop in te drukken, werden heksen als iets slechts en veel grote vrouwen als heksen beschouwd. De tijd van hun samenkomst werd daardoor eerder als ongelukstijd gezien dan als wat het werkelijk was: een moment voor vrouwen om samen te komen en hun energie te delen en samen te bidden en genezen.’ En hoe we o.a. de natuur konden gebruiken om mensen te genezen.
De heksen begrepen als geen ander dat de groente en fruit onze vitaminen waren, de bomen onze lucht en de planten ons medicijn 💚.
 
Geniet van deze bijzondere dag: Vrijdag de 13e.