Lemurië

Lemurië en het nieuwe bewustzijn

Onderstaande tekst wordt tijdens de Lemurische Energetische Blauwdruk Workshop vorm gegeven.

plattegrond Lemuria

De kaart van Lemurië in een latere periode, nadat het zijn grootste omvang had bereikt, volgens William Scott-Elliot uit 1896.

De legende van Lemurië is een van de oudste verloren gegane beschavingen die bestonden vóór de tijd van Atlantis. Er wordt aangenomen dat het grotendeels in de zuidelijke Stille Oceaan lag, tussen Noord-Amerika en Azië/Australië. Lemuria wordt soms ook Mu genoemd, of het moederland (van Mu). Op het hoogtepunt van zijn beschaving waren de Lemurische mensen zeer geëvolueerd en erg spiritueel. Hoewel concreet fysiek bewijs van dit oude continent moeilijk te vinden is, "weten" veel mensen dat zij een heel sterke band met Lemuria hebben.

nieuwe kart van Lemuria

Grofweg 45.760.000 tot 8.960.000 jaar geleden (gedurende 36.800.000 jaar) bloeide de cultuur die bekend staat als Lemurië. Dit is allemaal bij benadering omdat er van 2000 jaar VC geen gegevens- en tijdregistraties zijn. Op internet worden diverse jaartallen gegeven, exacte periode is lastig te zeggen.

De heilige mensen of de profeten van toen werden zich ervan bewust dat er iets aan het veranderen was. Zij begonnen informatie te ontvangen dat de aarde een zeer dramatische verandering zou doormaken. De verschuiving waarnaar zij verwezen, was wat wij nu de Grote Zondvloed noemen. Ook bekend als de vernietiging van Lemurië.

Deze heilige/wijze mensen waren in diep contact met het land. Zij begonnen zich ervan bewust te worden dat het heel belangrijk was dat de kennis uit Lemurië bewaard bleef. En dus waren zij zich al ongeveer 2.000 tot 3.000 jaar aan het voorbereiden op deze grote catastrofe. Zij begonnen hun leringen over de aarde en over de geschiedenis van de mensheid te verspreiden naar zoveel mogelijk mensen. Zij geloofden dat als zij deze informatie konden verspreiden onder zoveel mogelijk mensen, de informatie zou worden opgeslagen in het cel geheugen van het menselijk lichaam. Dit zou dan de informatie en technologieën beschermen, om niet vergeten te worden.

De Lemuriërs begonnen ook informatie in kristallen op te slaan. Deze informatiekristallen, bekend als Lemurische kiemkristallen e/o zaadkristallen, werden diep in de aarde opgenomen om te worden bewaard. Sommige van deze kristallen en informatie werden overgedragen op de nieuwe generatie kinderen, de ontwaakte kinderen. Deze kinderen werden verborgen totdat de "Goddelijke" timing als de Lemurische kennis, evenals de kennis van Pleiaden sterk genoeg was.
*Anders bestond het gevaar dat de kinderen zouden worden misbruikt en gevangengenomen als ze in verkeerde handen kwamen.
De oude mensen begonnen ook gedetailleerde kaarten te maken van de ondergrondse tunnels die bestonden tussen de energienetwerken op onze planeet.

De Lemuriërs namen ook de tijd om hun plannen voor te bereiden. Zij wisten dat zij een teken zouden krijgen met de mededeling dat het tijd was om ondergronds te gaan voordat de overstromingen kwamen. Dus bereidden zij zich voor op de komende duizenden jaren om de heilige bewaarders te zijn van de archieven van de aarde, co-creatie en "God"(als eeuwige Oerkracht).
Deze heilige verzorgers hebben met opzet in toekomstige generaties manieren gecreëerd om er anders uit te zien. Sommigen lijken heel "logisch en fysiek" en lijken geheel in te passen bij de gewone mensen. Dit zou hen helpen om de meer fysieke personen wakker te maken van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Deze Lemuriaanse informatie ging over de sleutels van de schepping en de wiskundige code voor God/Oerkracht.
De gebruikte heilige geometrie en de specifieke plaatsing van de kristallen, zorgden ervoor om vortexen te creëren om weer terug te verbinden met de Oerkracht.
De Wezens van Lemuria wisten dat het erg belangrijk was dat de informatie die zij vasthielden, gered werd voor wanneer het water terugliep, anders zou de hele geschiedenis van de aarde en de heilige leringen van de wereld voor altijd verloren zijn gegaan.

Deze heilige mensen, die het vermogen hadden om dingen te weten en golffrequentie te begrijpen, ontvingen hun tekenen om ondergronds te gaan waar de "niet-ontwaakten" zich niet bewust van waren. Dit gebeurde ongeveer een jaar voor de overstroming. Terwijl zij ondergronds waren, leerden ze daar te wonen en gebruikten ze de ondergrondse omgeving voor hun levensonderhoud. Ze bouwden heel ondersteunende en liefdevolle gemeenschappen. Sommige van deze ondergrondse gebieden zijn onlangs gevonden door archeologen. **Een van die onder de linkervoet van de sfinx in Egypte. De wijze en heilige hadden gedeeltelijk hun laatste werk voltooid dat betrokken was bij het bewaren van een deel van de kennis.

natuurlijke merkaba Afbeelding van de natuurlijke Vortex en de MerKaBa van het lichaam, uit de leringen van de wijzen

Volgens de legende van Lemurië kwam de vloedgolf en waren alle mensen die ondergronds waren gegaan veilig van de wateren. Terwijl veel van de mensen die aan de oppervlakte van de aarde verbleven, omkwamen.

Het daadwerkelijke fysieke bewijs hiervan, in de 21ste eeuw, zijn de piramides van de Maya's, Inca's en Azteken. Elke keer dat zij probeerden een hogere piramide te bouwen, werd deze vernietigd en weggespoeld. De piramidevorm was representatief voor de stappen van de evolutie.
Toen het water zich terugtrok, kwamen de mensen uit de grond. Het land dat ze ooit kenden was nu heel anders.
De meeste inheemse volkeren hebben het exacte letterlijke geheugen van deze opkomst verloren. Maar binnen de hoogste gelederen van de sjamanen, genezers en metafysische leraren van vandaag, wordt deze kennis langzaam teruggeroepen en geleerd om de kennis van de schepping en de Oerkracht (God) voort te zetten. Sommige mensen zullen vers gelegd vuil ruiken of de luchtvochtige geur van vuil ervaren. Dit is de beleving van het ondergrondse opkomst symbool.

De heilige mensen op onze planeet, waaronder ook Lemurië, gingen ondergronds. De Aboriginals in Australië en degenen die later de druïden in Engeland zouden worden, bewaarden bijvoorbeeld ook allemaal hun kennis ondergronds. De Druïden bewaarden de oude Atlantische informatie, net als de Egyptenaren. Maar de inheemse bevolking van de Stille Oceaan, inclusief Azië, bewaarde de Lemuriaanse informatie.

Lemuria had 13 kolonies en het waren de Lemuriërs die besloten dat Atlantis een uitverkoren kolonie zou zijn voor de schepping en het ontstaan van een nieuwe beschaving, genetische modificatie en het creëren van een nieuwe vorm van zijn. Dus wanneer wij naar de herinneringen van Lemuria en Atlantis kijken, zijn ze allemaal in het bewustzijn van één, er zijn geen grenzen en daarom geen voornaam onderscheid tussen de twee tijden. Atlantis zou de eerste kolonie zijn die de mysteriescholen zou beginnen, waar de oude Lemurische kennis zou worden onderwezen. De Lemurianen wisten ook dat Atlantis ook de plaats zou zijn waar EGO voor het eerst zou worden ingebracht en ervaren. Die van Lemuria wisten dat EGO uiteindelijk de ondergang van Atlantis zou bewerkstelligen en vervolgens ook Egypte zou gaan overheersen.
Deze heilige wezens die het bewustzijn van Lemuria hebben, houden ook vandaag nog deze heilige kennis van de schepping in zich. Een deel ervan is bewust maar het meeste ligt in het onderbewustzijn. Er was een geweldige samenwerking tussen al deze mensen op aarde om ervoor te zorgen dat de heilige leringen nooit verloren gingen. Het geheugen is opgeslagen in het DNA van de ziel en het cellulaire geheugen dat zich slapend ophoudt, in afwachting van de opstanding van de goddelijke tijd.

Het Bewustzijn van ware Liefde

ware liefdes bewustzijn 

De profeten en Avatars van Lemurië wisten ook dat wanneer de nieuwe tijd aanbrak, na de zondvloed, de mensheid zich zou verwijderen van de heilige leringen. De profeten wisten dat er een zeer lange periode (ongeveer 13.000 en 26.000 jaar) zou zijn waarin de leringen verborgen moesten blijven. Ze wisten dat op een dag die cyclus zou eindigen en dat de leringen opnieuw zouden verschijnen van elke persoon - die tijd is nu ... of in ieder geval na 2012.

Aanvankelijk waren er 144.000 leraren, maar nu zijn er meer en er zijn er veel meer nodig. Daarom zijn er op dit moment zoveel mensen die dit werk onderwijzen en bestuderen.
Dat is wat er nu gebeurt voor ons allemaal. Wij worden allen aangetrokken om plaatsen te bezoeken zoals de Indiaanse heilige plaatsen van Peru of Egypte, omdat wij het gevoel hebben dat deze oude kennis in ons naar boven kan komen, omdat het ons zoekt waardoor ons geheugen kan worden geactiveerd.
Nadat het Lemurische geheugen in elk van ons is geactiveerd, zal het niet noodzakelijk de vorm van informatie aannemen. In plaats daarvan zal het simpelweg de vorm aannemen van jouw eigen spirituele en innerlijke wijsheid. Dit staat bekend als ascensie.
De ouden hebben nooit een religie gekend en hebben nooit de behoefte gevoeld om iemand anders te laten geloven zoals zij deden. Dit waren de leringen die oorspronkelijk ook in Atlantis waren vóór het vallen van de EGO. Dat patroon gebeurde pas na de zondvloed. De Ouden hadden allen een innerlijke wijsheid en een innerlijke spiritualiteit waarover nooit werd gedebatteerd, omdat er alleen ABSOLUTE KRACHT van WARE liefde was en in het geheel geen MACHT strijd.

Het Hart van ware Liefde laten ontwaken

ontwaken

De fundamentele overtuigingen van Lemurië waren het geloof in een hogere macht, liefde en respect voor elkaar, en liefde en respect voor de aarde. Dat is de basis van alle spiritualiteit. Dat was ook de spiritualiteit van de Ouden en dat is de spiritualiteit die in jou ontwaakt.
Er was binnen elke Lemuriaan een weten dat al het leven harmonieus was en met de éénheid van het hart werkte in plaats van met de gescheiden geest/hoofdruimte. De belangrijkste concepten waren dan ook éénheid, gemeenschap, bewustzijn, gecentreerde, absolute liefde, respect, liefde voor anderen en onvoorwaardelijke liefde.

Hou van jeZelf

 zelf liefde

De Lemuriërs begrepen dat in de toekomst de "vloedgolf en aardbeving" niet zouden gebeuren in de buitenwereld, maar binnen elk individu. Het zou de aardbeving bij het individu zijn, afbrokkelende geloofssystemen die niet langer de oude wegen dienden. Dus in zekere zin zou er vernietiging zijn en het einde van een cyclus.

Het begrip in Lemuria was dat "zoals boven, zo beneden; van binnenuit, naar buiten". Als er een aardbeving in de persoon is, is er een verdeling en het opsplitsen van informatie om een nieuwe wereld te creëren - dit zou komen in de vorm van relatie-omwentelingen en ook meer zoals economische crisis.
De vloedgolven zijn de emoties - het verdriet om los te komen van de ABSOLUTE KRACHT/GOD en dit kan door alles worden veroorzaakt. De tsunami was een enorme golf emoties die levens veranderde en de persoon in zelfrealisatie en verlichting zou transformeren. De belangrijkste transformatie was de LIEFDE VAN HET ZELF en het kunnen laten gaan van onverwachte emoties zoals angst, hebzucht, bezittelijkheid, jaloezie en meer. Samen met dit kwam een energie bekend door vele eeuwen heen, genaamd Kundalini. Over deze psychische energie is al duizenden jaren geschreven. Het doel was om een persoon bewust te maken van het Godsbewustzijn en hun ziel naar een genese van het creëren van de wereld die zij wilden. Dit was de sleutel, (in Egyptische dagen bekend als de Ankh) tot bewuste schepping.
Kundalini heeft de capaciteit om onze diepste spanningen weg te spoelen, onze misverstanden (lessen en overtuigingen) over onze ware aard te elimineren en de stroom van creatieve energie en bewustzijn in ons uit te breiden. Het is de zetel van de ABSOLUTE KENNIS. Deze energie wordt ook gezien als seksuele energie en wekt de oorspronkelijke vrouwelijke energie. Wanneer deze energie wordt vrijgegeven, is er een directe overdracht van spirituele energie, die spirituele bevrijding en vrijheid geeft. Het is gekoppeld aan de afdaling van GENADE (=Liefde). De kennis van Lemurië was dat wij zelf onze eigen wereld creëren en zoals wij het buiten onszelf zien, zien we het ook vanbinnen.

Absolute Liefde

Kristal Light Being

Met dit begrip en het vermogen van telepathische communicatie wisten de Lemuriërs dat wat ze dachten hun waarheid en hun schepping zou zijn. Zij wisten verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedachten, acties en reacties. Zij waren in staat om alles onmiddellijk te veranderen en te weten dat als ze uit een ruimte en plaats van het hart kwamen dat alle manifestaties van liefde tot wasdom zou komen. Zij begrepen ook dat alles manifest was in de schepping.

Met andere woorden, als zij het konden voelen met een van hun 16 zintuigen, dan was het een realiteit. Het was wat zij Zelf, vanbinnen, hadden gecreëerd. Met deze kennis was er maar één emotie - LIEFDE, de Absolute Liefde.

Absolute liefde - het kind en de volwassenheid binnen "in"

eenheid bewustzijn

Een van de belangrijkste leringen was het begrip van geen dualiteit, omdat alles EEN was. Dit omvatte de lichaamstypes, zonder afzonderlijke mannelijke of vrouwelijke lichamen. Het Lemurische lichaamstype was androgyn. De ziel kan het lichaam op elk moment verlaten. Hun lichaam was erg lang, meestal meer dan 2.20 lang of nog langer. De chromosomen hadden 20 strengen DNA en hun activering van ascensie was het begrip voorbij de Elhoim. Ze werkten verder dan de 11e dimensie (- staat voor de schepping en een uitstekende verwachting, bekend als de METRATRON - harmonie, wijsheid, grenzeloze liefde, kennis en leraren van kennis). Lemuria werkte verder dan de 12e dimensie - (Het EEN punt, waar alle bewustzijn weet dat het volkomen één is met alles en er geen scheiding is en een verbinding met het Nirvana).
Jij kan deze dimensies channelen en bezoeken, dan krijg jij een gevoel van volledigheid, harmonie en vrede. Het hart heeft nog steeds een residu en een weten van de 12e dimensie. Stel je voor dat jij ook NIRVANA kan bereiken en dit maakt deel uit van een volgende evolutionaire stap. Deze evolutionaire stappen ontstaan door de chakrasystemen en het werken met Kundalini.

Kundalini - de Evolutie van alle materie en eenheid

kundalini

Er was beslist geen machtsstrijd in Lemurië omdat de ware macht Absolute Liefde was (en nog steeds is in het NU). Het brein wordt volledig benut, omdat het volledig verbonden was met God. God werd gesymboliseerd door een gouden bal. Dit symbool is ook het symbool in de alchemie van onvoorwaardelijke liefde. In Atlantis gingen de leringen van de Mysterieschool over het gebruik van GOUD om de hersenen binnen enkele seconden te laten ontwaken. Dit was voor het wezen, de persoon en het dier om zichzelf te realiseren dat ze God of perfectie in de schepping waren.

Draken

draak en meermin

Naar deze slangengroepen worden overal ter wereld verwezen vanuit metafysische leerstellingen zoals slangengroepen in de Hopi stam, Naga - Maya in India, de Yucalan in Mayan en Japan. Een van de wezens die in Lemurië waren, was een reptielachtig wezen. Het reptiel was androgyn en in staat te veranderen in elke vorm of verlangen dat het wilde. Een deel hiervan is nu gerepliceerd door de leer van de draken.

De drakenenergie is van Lemurië en is meegevoerd door de Middeleeuwen, de Oosterse cultuur en de Vikingtijd. De drakenenergie en draken zijn leraren van onvoorwaardelijke liefde. Veel moderne AQUA-kinderen zullen dan ook vaak over de draken praten en ze ook zien. Voor het menselijk oog zijn ze echter onzichtbaar. Hun onderbuik die wij in de lucht zien, is een spiegel die de werkelijkheid van de 3e dimensie weergeeft aan degenen die niet zijn ontwaakt voor de 5de dimensie van andere werkelijkheden. Bepaalde hedendaagse genezers zijn in staat om deze verbazingwekkende Draken-energie te kanaliseren en de intensiteit van de liefde van Lemuria mee te brengen. Bepaalde genezers zijn in staat slangtaal te spreken, de taal van het licht. De drakenenergie is er een van kracht en kennis maar is door de jaren heen vervormd om het "kwaad" te vertegenwoordigen. Het drakendomein van Lemurië gaat ook over de integratie van alle dualiteiten in het EENHEID bewustzijn.

jij bent god nl

Slangmensen

slangmens

De slangenmensen zijn al heel erg oud. Ze bestonden ongeveer 5.000 tot 6.000 jaar geleden. Zij waren afstammelingen van de Lemuriërs, in het bijzonder afstammelingen van de oorspronkelijke bewaarders van Lemurië. De slang, in termen van symboliek, is altijd op aarde gebruikt om wijsheid en genezing te betekenen. Je zult veel culturen rond de aarde vinden waarin de slang, als een symbool, een zeer belangrijke rol speelt. In oosterse culturen is het representatief voor Kundalini en in de westerse culturen was de Lemurische slang representatief voor de medische Caduceus.

Medisch Caduceus Symbool

caduceus

Het Caduceus symbool is oud en wordt al vele levens gebruikt. Het wordt gebruikt in het medische veld, politiek, overheid, sjamanistische genezing, metafysische genezing, in de oude geschriften van de Bijbel, het boek van Henoch en nog veel meer.
De Staf in het midden vertegenwoordigt een antenne voor het "Ik ben God" en het Absolute Bewustzijn.
De complete bal in het midden is de geboorte van het hele Universum door de heilige sfeer. Het is het heilige symbool van de Onvoorwaardelijke Liefde. De twee slangen vertegenwoordigen de integratie van alle dualiteiten in één, zijnde, de Éénheid, Waarheid en de Liefde. Zij combineren elkaar zowel fysiek en metafysisch, de omgeving binnen en buiten. Slangen symboliseren de genezing, verandering en opwekkingen via Kundalini-energie. Zij zijn gerelateerd aan het waterelement dat gaat over E-Moties. Zij zijn ook de bewaarders van KENNIS. Vandaar dat in het verleden de overheid, religie en machtsposities werden gezien als de een die de kennis heeft. In Egyptische dagen werd de slang gezien als innerlijk (in)zicht en beheersing van het Universum. Over het algemeen wordt het begrepen als het concept van wedergeboorte, opstanding, inwijding en wijsheid. Samenvattend betekent de caduceus Goddelijke kennis van de heilige genezing. Deze genezing gaat over het verbinden met GOD en komt uit Lemurië.

***Sedona Montezuma Well

sedona montezuma wand

Al deze kennis uit Lemurië is ouder dan het bewustzijn van de Maya- kalender. Er is een plaats genaamd Montezuma's Well. De mythe is dat het een van de opkomstpunten is van de oude Lemuriaanse/Indiaanse Amerikaan. Sedona is een van de plaatsen die het eerst werden bewoond door de mensen, die de archieven uit Lemurië hielden. Nadat de oude en verloren beschaving uit de grond herrezen was, leefde die beschaving meestal hoog in de kliffen. Sedona was in die tijd een keten van eilanden, dus de Lemuriërs gingen op hogere grond leven. Deze oorspronkelijke groep uit Lemurië die van onder de aarde kwam, woonde hier en natuurlijk werden zij opnieuw gecreëerd, dus er waren vele generaties daar. Dit was een van de vele plaatsen. Sedona werd gekozen als een opkomstpunt vanwege al het kwartskristal in dat gebied. Kwartskristal bevat informatie en kennis. En dat hadden zij ook met de oude kennis uit Lemurië over de code van de schepping en de sleutels van ascensie. De Ouden van de verloren beschaving van Lemurië, bekend als de Slangen, waren vastbesloten om die Lemurische kennis in de rotsen te programmeren. Dit is de reden waarom zoveel mensen zich nu aangetrokken voelen tot Sedona.

Mount Shasta

gold Mount Shasta 

Lemuriërs hebben een ​​aparte samenleving opgebouwd binnenin de berg Mt. Shasta, waar ze veilig zouden zijn voor verstoringen op het aardoppervlak. De stad Telos werd gebouwd in Mt. Shasta en werd ontworpen om 200.000 Lemuriërs te huisvesten. Tegenwoordig wordt aangenomen dat Telos 1,5 miljoen Lemuriërs huisvest in Mt. Shasta.

****Ka-Huna Hawaï

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De Ka-huna zijn de sjamanen/genezers van Hawaï ook oorspronkelijk afkomstig van Lemuria en de Pleiaden. Zij zijn de bewakers van Huna, de "diepgaande innerlijke kennis", van Lemurië.

kruidenman

In het oude Hawaï genazen en onderwezen de Ka-huna in de geest en vibratie van "Aloha". Deze vibratie van de geest manifesteert zich door liefde. Het doel achter de Ka-huna leringen is de openbaring van waarheid binnen elk individu. Met andere woorden zelfrealisaties door Kundalini bewustwording voor God en de Absolute. De wijsheid en kennis van de Ka-huna is heel oud en komt rechtstreeks uit het oude land Lemurië. Om kennis te vergaren, keerden de wezens van Lemuria zich naar binnen om verbinding te maken met de goddelijke kosmische geest of UM (universele geest) door meditatie en concentratie. Dit is ook besproken in de Maya-kalender en de profetieën. De wijzen hadden een groot geloof en vertrouwen in de Kosmische Geest en in zichZelf als manifestaties van die ene Kosmische Geest. Zij konden er rechtstreeks van aftappen als "de bron". Zij ontwikkelden de kunst van mentale telepathie en waren in staat om andere dimensies met groot gemak aan te voelen.

ka huna
Het symbool van Ka Huna

In Lemurië waren de leringen zuiver, gebalanceerd en geëerd. De leringen en principes van Huna worden vandaag nog steeds onderwezen, vooral met Ka Huna massage als een direct resultaat. Jij zult mogelijk opmerken dat "KA Huna" vergelijkbaar is met "MER KA Ba", deze beide gaan over het overstijgen van het lichaam naar een hogere frequentie of het licht lichaam (homo Luminus).
Als jij de principes van Huna bekijkt, lijken ze op de Koran, de Bijbel, het Boek van Henoch en de Kabbalah.
Nogmaals, deze zijn rechtstreeks afkomstig van de bron uit Lemuria. De leringen van Lemurië waren van God over God en hoe ze terug te verbinden met God. Het symbool van KA Huna is vergelijkbaar met dat van het Alchemie symbool dat in de oude Egyptische en Middeleeuwse dagen en nu nog wel wordt gebruikt.

BEGINSELEN VAN HUNA

  • IKE - De wereld is wat jij denkt dat het is "Wees Bewust"
  • KALA - Er zijn geen grenzen, alles is mogelijk "Wees Vrij"
  • MAKIA - Energie stroomt waar aandacht naartoe gaat "Wees Gefocust"
  • MANAWA - Nu is het moment van kracht "Wees in het NU"
  • ALOHA - Liefde is gelukkig zijn met "Wees Gelukkig"
  • MANA - Alle kracht komt van binnenuit "Heb Vertrouwen"
  • PONO - Effectiviteit is de maatstaf van de waarheid "Wees Positief"

De Piramides en de Alchemie linken aan Lemurië

links nl

Egypte, Atlantis, de Maya's en Lemurië zijn bekend om de piramidevormige gebouwen. Deze werden specifiek gebouwd als een middel van transport voor vortexen en gekoppeld aan Heilige Geometrie van de MerKaBa.
De piramidevorm representeerde vele dingen, maar één was de stappen van evolutie en de intensivering naar UM of te wel de Universele Mind, ook wel bekend als de Kosmische Geest. Het was onder de begeleiding van Wezens van andere sterrenstelsels waaronder Lemuria, die deze gebouwen in de vorm van een driehoek/piramides hadden. De piramide is een driehoek die staat voor Waarheid, Liefde en Wijsheid.

De Piramide van Alchemie

piramides en de obelisk

In de alchemie en in Lemurië is de waarheid waar jij je bevindt, de huidige tijd of de huidige realiteit, het NU. Liefde is waar jij wil zijn of jouw visie. De wijsheid verwijst naar de kwaliteit die jij krijgt als jij je bewust op twee punten concentreert - deze zaak, gericht op de Waarheid en de Liefde, zal jou helpen om jouw realiteit NU te bereiken. Als jij begrijpt wat Ware Liefde is, kan jij een gemoedstoestand die CREATOR BEWUSTZIJN wordt genoemd, bezetten. Het maakt niet uit wat er wordt gezegd, binnen elke ziel is een Creator Bewustzijn van Lemurië, wat wij weten, wat wij denken en wat wij creëren.
De belangrijkste sleutel is om te weten waar ben je NU? ... ben jij in een staat van Liefde of een staat van Angst? En zodra jij dat onderscheidt, creëer jij waar jij op focust. Weet waar jij wil zijn - focus je daarop en weet dat het tot wasdom komt als er geen verwachting is. Wijsheid, volgens Lemuria en daarbuiten is de manifestatie van jouw waarheid en jouw liefde.

Alchemisten geloven dat wanneer jij de Waarheid en Liefde samenbrengt, jij wijsheid zal hebben, zoals eerder vermeld. De liefde van Lemurië is de Liefde van het Zelf, wat hier op aarde niet altijd goed wordt begrepen, wat het betekent: "Ik ben God en daarom ben ik Absoluut, Ik ben Liefde, Ik ben Liefhebbend en Ik ben Geliefd".

In Atlantis hadden zij de Hogepriesteres om dit te onderwijzen en in Lemurië hadden ze ouderlingen of soms de vaders genoemd om dit te onderwijzen. In deze levensduur worden ze Gouden Cellen genoemd. De hele rol van jouw Gouden Cellen is om jeZelf te realiseren en te herinneren dat jij God bent en de alchemie te gebruiken om de perceptie van de overtuigingen van mensen over zichzelf te veranderen, dat wij allemaal mede-scheppers zijn van onze eigen wereld.

piramides met de zelfde wolk als mount shiasta

In Lemurië en Mu, de alchemisten hebben altijd geweten dat het kennen van de helft van de waarheid veel gevaarlijker is dan niet alles te weten.
"De half verstandige zal tegen de rotsen worden geslagen vanwege hun eigen dwaasheid". Met andere woorden, degenen die ONZIN zijn, zullen zichzelf pijn doen, omdat zij zich niet meer herinneren dat zij Zelf hun eigen wereld creëren. Dit betekent ook dat als wij onsZelf niet volledig omarmen als het volledige bewustzijn van de mede-scheppers en het Lemurische bewustzijn van "Ik ben Absoluut", zij in een slachtofferwereld zullen blijven leven. Geen één zal het tegenspreken. De Alchemisten en de Ouden uit Lemurië waren zeer direct en deelden de Waarheid, zodat de andere ziel een ontwaking zou hebben om zich bewust te worden van wat zij creëren.

De Alchemisten van Lemuria kenden de diepere geheimen van manifestatie - zij kenden de "hele" waarheid die het leven is, dat het een illusie is, maar als jouw perceptie en visie bij God is, zal jij altijd creëren uit liefde en de verlangens van jouw hart.

Kort gezegd, Lemuria gaat over overdracht en transformatie van de menselijke ziel van angst naar liefde. Het einde van alle dualiteiten, om compleet te zijn zoals wij ooit gecreëerd zijn. En het ontwaken tot zelfrealisatie om te onthouden dat wij God zijn en alles kunnen creëren wat wij willen. De Waarheid is Liefde en al het andere is een illusie. (Dit is in veel boeken, leringen en in oude schriftboeken steeds weer onderwezen.)

Bron: www.liefdeslicht.com

lady of the crystals

Persoonlijk aanvulling

Al sinds mijn kinderjaren tekende ik Lemurische tekens en bezochte witte lange wezens mij in mijn slaapkamer, maar ik had ook bezoek van minder goed bedoelde wezens. Mijn ouders konden hier niets mee en ik diende er over te zwijgen. Het zien sloot zich af bij mij, vanwege de steeds heftiger situatie in het gezin. Maar in 2006 toen ik in aanraking kwam met een Kristallen Schedel is mijn leven werkelijk binnen 3 dagen 180° verandert. Bijna al wat hierboven staat beschreven heb ik de afgelopen jaren beleefd, herken ik en zelfs letterlijk de tekst *“Anders bestond het gevaar dat de kinderen zouden worden misbruikt en gevangengenomen als ze in verkeerde handen kwamen.”
Dit is mij letterlijk in een channeling gezegd toen ik zo snel ontwaakte. Wat men tegen mij zei was letterlijk: dat ik de ontwaking niet als kind mocht ontvangen puur als bescherming, anders zou er misbruik van worden gemaakt.

Ook de stad onder de Sfinx heb ik tijdens de reis met Jonette Crowly letterlijk gevoeld, herinnert en gezien met mijn 3e oog. Zie bovenstaande tekst: **Ze bouwden heel ondersteunende en liefdevolle gemeenschappen. Sommige van deze ondergrondse gebieden zijn onlangs gevonden door archeologen.

Ook de plek in ***Sedona heb ik bezocht met Arthur van Steen. ****Hawaï ook bezocht en ook het Lemurische veld gevoeld en beleefd. De plek Mount Shasta heb ik persoonlijk nog niet ervaren, maar ik voel de Mountain wel. De herinnering die ik in heel mijn wezen voel is het pad bewandelen om geheel vanuit Liefde weer volledig te worden/te zijn en naar te handelen.
Al is de tekst door andere geschreven, met wat toevoeging van mijzelf, kan ik veel herkennen uit eigen ervaringen van bovenstaande tekst.

Ook weet ik dat ik hierin zeker niet de enige ben die soort gelijke ervaringen heeft gehad, gelukkig ontmoeten we elkaar weer en herkennen we elkaar en zijn we met steeds meer!

liefde licht nl