Gedicht "De Pit van elke Vrucht"

 De Pit van elke Vrucht

 jezus christus light being


De pit van elke vrucht is beter dan zijn schil.

Beschouw het lichaam als de schil
en zijn vriend, de geest, als de kern.

Per slot van rekening heeft de mens
een pracht van een kern.

Zoek die één moment lang,
als je behoort tot hen die bezield worden
door de goddelijke adem.

 Soefi op het ijs

Gedicht is geschreven door Jelaluddin Rumi. Rumi was de leidende figuur van de soefibeweging in het middeleeuwse Konya. Hij filosofeerde met name over de voordelen van verdraagzaamheid.