Vervolg op de Alchemistische Verrassingsreis

Onderstaande blog is tot stand gekomen n.a.v. de Alchemistische Verrassingsreis, de connectie met een Kristallen Schedel die ik hoed en informatie die ik gevonden heb op internet. Het blog verhaal heeft zich vanuit die route aangediend. Het kan heel goed zijn dat men dit een te ver gezocht verhaal vindt en dat is helemaal oké. Onderstaande blog hoeft niet voor uw waarheid te staan. Lees het als t.k.n. en met een open mind, als u het wilt lezen. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en aandacht.

Vervolg:
Nadat ik thuisgekomen was van de Alchemistische Verrassingsreis heb ik een aanvullende beleving gehad. Dit diende zich aan via één van mijn Kristallen Schedels en het weekend wat daarna volgde waar ik samen met mijn partner afreisde naar Hemelum (West-Friesland) d.d. 19 en 20-9-2020.

Paddenstoel Licht

Vervolg van de Alchemistische Verrassingsreis
De Kristallen Schedel, waar ik nu over ga vertellen heb ik nog niet zolang, maar op de dag dat ik hem had gekocht (via de Groothandel in Nederland) en thuis uitpakte kreeg ik direct een naam door. Dat vond ik nogal vreemd omdat ik deze schedel niet met de intentie had gekocht voor mijzelf, maar om door te geven aan een nieuwe hoeder. De Schedel besliste anders en kwam heel duidelijk binnen in mijn energieveld en maakte een connectie met mij. De naam die hij mij doorgaf was: Golden Healer. Dat past wel heel mooi bij deze Schedel daar de Kristallen Schedel een Golden healer* kristal is.

Na dat ik thuis gekomen was van de Alchemistische Verrassingsreis, had ik sterk het gevoel deze KS “Golden Healer” vast te houden. Toen ik dat deed voelde ik een enorme uitwisseling in de energie. Mijn 3e oog, kruin chakra en achter hoofd werden enorm met elkaar verbonden. De info die ik hierop ontving was: dat deze verbinding mijn gedachtes meer zal laten versmelten met mijn hartsenergie. Mijn borstkas stond in “vlam” , de energie stroomde door mijn hele lichaam heen en ik ervaarde of al mijn cellen stuk voor stuk werden aangeraakt. Op dat moment kreeg ik een beeld te zien:
Er was een mist rondom de Aarde en in die mist was licht. Het Licht kwam uit de lucht vallen en daalde op Aarde in en op dat moment kwamen er 3 namen door: Emanuel, Gabriel en Maria. De schedel zei mij: Dit zijn mijn ware namen, het is een 3-eenheid. Golden Healer is het aspect wat ik vertegenwoordig, maar de 3 namen vertegenwoordigen de energie waar ik mee verbonden ben en mijn roepnaam is ‘Manuel’. De allereerste naam van Jezus was Emanuel**.

Toen kwam het weekend waarin mijn partner en ik saampjes op pad gingen.

1e dag, Zaterdag, 19 september 2020.
Mijn partner en ik reisde af naar West-Friesland omdat mijn partner en ook ik heel graag de mummies in Wieuwerd en het Rijsterbos wilde bezoeken. We verbleven in het dorpje Hemelum in de B&B “De 7de Hemel”. Waar we overigens de ochtenden heerlijk zijn verwend met een 3-gangen ontbijt en op zondagavond een diner.

Weer terug te zijn bij de plekken waar ik drie weken geleden ook was geweest, met de groep van de verrassingsreis, was een prettige herbeleving.

Mijn partner en ik startte op zaterdagochtend ons eerste bezoek in Bolsward. Daar hebben we door het dorpje heen gestruind wat winkeltjes bezocht en voor de rest zijn we heel relaxt in dit stadje de ochtend begonnen. Eigenlijk heb ik niet zoveel te vertellen over dit bezoekje te melden, daar het gewoon een heerlijk ochtend was. Na een kop koffie in Bolsward zijn we binnen door naar Wieuwerd gereden.

Wieuwerd
Daar aangekomen werden we vriendelijk WELKOM geheten door de gids. Hij vertelde van alles over het kerkje, de mummies, Anna Maria van Schurman en haar connectie met de Labadisten***. Anna Maria van Schurman had een enorme kennis in wetenschap. Tekenend is dat ze wetenschappelijke kennis zag als een instrument om de bijbel te bestuderen. Ook zij bestudeerde natuurwetenschappen, had veel kruidenkennis en was zeer geïnteresseerd in de zuivere leer met God. Vandaar dat zij zich aansloot bij de Labadisten.

Anna Maria van Schurman

De Kelder
Beneden in de kelder liggen vier mummies en één daarvan trok bij mij de aandacht. Dat was de mummie aan de linkerzijde, hij was Goudsmit van beroep (alchemie) en het bijzondere is dat hij je aankijkt. Voor mij was hij ook een ziener. Zijn aanblik is heel intens bij mij binnengekomen en mijn 3e oog reageerde sterk op zijn oog die open is. Dit wonder moet je werkelijk met eigen ogen gezien hebben.

ouroboros met oog

Ook dit keer kreeg ik weer op deze plek een herkenbaar en fijn gevoel. Mijn partner kreeg in het kerkje een link herinnering met de Esseners**** uit Qumran*****. We hebben Qumran in het jaar 2012 bezocht. Toen hij dat benoemde stroomde de energie nog krachtig door mijn benen heen. Buiten heb ik natuurlijk het stenen ei en de steen met het Ouroboros symbool ****** begroet. Ik zelf vindt de plek Wieuwerd heel bijzonder omdat het veel alchemistische linken heeft met het eeuwige leven. Ik zal er zeker nog een keer naar toe gaan.

De alchemistische steen met div symbolen  Cocky en Kosmische Ei

Meer informatie over Anna Maria van Schurman

Meer informatie over de Mummies van Wieuwerd.

Sloten
's Avonds hebben we gegeten in Sloten bij Restaurant Bolwerk waar we heerlijk getafeld hebben.

2e dag, Zondag, 20-9-2020.
's Ochtends hebben we eerste een bezoekje gebracht aan de "kofferbak markt" in Hemelum. Lekker wat struinen tussen oude en nieuwe spulletjes. We hadden prachtig weer en ook dit was heel gezellig.

Daarna zijn we naar het Rijsterbos gereden. Het bos liet zo veel moois zien. Ik kon wel blijven fotograferen. Wat mij daar opviel was de diversiteit aan Paddenstoelen. Met name de Paddenstoelen rood met de witte stippen (de vliegenzwam of ook wel Amanita Muscaria) die kwamen zo binnen en op de één of andere manier kreeg ik de link met mijn Kristallen Schedel Emanuel-Gabriel-Maria. Ik snapte hier nog niets van en liet het rusten, want uit ervaring weet ik dat het zich vanzelf wel aan zal dienen.

                                    

's Avonds hebben we gegeten in de B&B. De gastheer vertelde ons dat dit zijn allerlaatste avondmaal was die hij klaar maakte voor zijn gasten. Hij stopte met het maken van avondmaaltijden en wij waren de laatste die dit nog kregen. Gelijk deed mij dit denken aan ‘Het Laatse Avondmaal’ van Jezus en zijn discipelen.

Wat is de connectie?
Eenmaal thuis, kwamen geleidelijk de puzzelstukjes bij elkaar, het kwam op mijn pad.

De Kristallen Schedel Emanuel-Gabriel-Maria (de 3-eenheid), de Labadisten, de Esseners, het Ei, de Ouroboros, de Paddenstoel (Amanita Muscaria) en het (laatste) Avondmaal, alle hebben ze een link met Jezus, maar wat is dan die link met Jezus? Wat is de connectie?

Daar de Paddenstoelen, tijdens mijn wandeling, mij enorm hadden getrikkert ging ik met de vraag ‘Jezus en Paddenstoelen’ de zoektocht in en ik kwam al eigenlijk heel snel uit bij diverse verhalen over Jezus en Paddenstoelen. De titels die diverse keren voorbijkwamen waren: “Jezus was een paddenstoel!” en “Is Jezus een symbool voor een paddenstoel?” Ik dacht het moet niet gekker worden, Jezus wordt vergeleken met een paddenstoel????, maar omdat die paddenstoelen in combinatie met al het anderen mij zo hadden getrikkert was ik nieuwsgierig naar deze vergelijking.

jezus en paddos

Terwijl ik met die vraag verder op internet opzoek ging, kwam ik ook terecht bij Hildegard von Bingen. Hoe vreemd…. Wat hebben Jezus en Hildegard nu weer als overeenkomst met elkaar? Het leek erop dat zich van alles met elkaar wilde connecten en dat iets zich aan mij wilde ontvouwen?

Mijn nieuwsgierigheid was dus gewekt en ik ging verder op onderzoek uit. De uitkomst is heel VERRASSEND.

Druïde, medicijnman/Sjamaan
Volgens John M. Allegro was Jezus meer een soort druïde of medicijnman (sjamaan), die leidinggaf aan een Sekte******* die een religie hadden die voortkwam uit de zon en vruchtbaarheidsreligies die toen overal ter wereld te vinden waren en gecentreerd waren rond het gebruik van hallucinerende middelen, zoals paddenstoelen. Het gebruik van de vliegenzwam was oorspronkelijk aan de elite van sjamanen voorbehouden, zodat zij hun paranormale gaven konden versterken en als enige in contact met de goden konden treden. Hij stelde dat de figuur van Jezus Christus, in de dode zee rollen naar voren kwam als de leider van een Esseense sekte. Aha hier wordt de link gemaakt met Jezus en de Esseners.

Titel of een rang
De naam Jezus Christus moest meer gezien worden als een titel of een rang, die door meerdere opvolgers werd gedragen en de Jezus waarover werd gesproken was de leider van de sekte rond de tijd van de vernietiging van Jeruzalem rond 70 na Chr. De Esseners waren volgens hem de voorlopers van het christendom, maar worden heden ten dage compleet verkeerd begrepen.

Tijdens mijn zoek tocht over de link Jezus en paddenstoelen kwam ik de volgende informatie tegen. Jezus, de zoon van God en redder van onze aarde, was DE paddenstoel. Het christendom zou ontstaan zijn uit verschillende culten die magische paddenstoelen gebruikten om dichter bij God te komen. In de eeuwen dat dit verhaal rond de wereld ging, is deze paddenstoel gelinkt met de mens: Jezus.  Omdat Jezus een ingewijde sjamaan was die wist hoe de vliegenzwam te gebruiken en toe te passen. Hierdoor kon hij in contact komen met de Goden.

Die visie op de dode zee rollen was natuurlijk tegen het zere been van de kerken en de andere christelijke onderzoekers van de rollen. Zij namen dan ook afstand van John M. Allegro en maakten hem belachelijk zonder dat ze daarbij bewijzen konden leveren van zijn ongelijk. Allegro pleitte voor het vrijgeven van de rollen zodat iedereen ze kon bestuderen, maar dat duurde nog tot de jaren negentig van de vorige eeuw. De kerk had er natuurlijk belang bij dat visie van Allegro niet serieus werd genomen aangezien de gedachte dat het christendom voort zou komen uit een vruchtbaarheids sekte, die onder invloed van hallucinerende middelen tot God kwamen, niet echt makkelijk te verteren was voor een kerk, die o.a. controle houdt over haar schaapjes door onverwoestbare dogma’s en regels. De reputatie van Allegro werd kapot gemaakt en zijn theorie stierf een langzame dood.

Voetnoot:
Dat vind ik persoonlijk heel spijtig. Zodra men bij een waarheid komt en dit de mens een wake-up call kan geven, wordt er werkelijk van alles aangedaan om de mens afhankelijk en dom te houden. Altijd speelt hier het macht en onmacht spel in mee. De kerk wil de macht behouden en de mensen worden bang en afhankelijk gemaakt.

Vruchtbaarheids sekte
Was de theorie van Allegro nu werkelijk zo vreemd? Om daar wat meer over te kunnen zeggen moeten we eerst terug naar de ontstaan geschiedenis van religies.

Er zijn eigenlijk twee stromingen waar alle religies uit voorkomen. De religies die de zon en het heelal als basis hebben en in het verlengde daarvan de vruchtbaarheids religies.

De eerste mensen zaten vol angst en twijfel en begrepen weinig van de wereld waarin ze leefden. Ze zagen wel iedere dag de zon op en onder gaan. In het donker waren ze natuurlijk nog veel banger dan overdag waardoor het donker met kwaad en het licht met het goede werd geassocieerd. De mensen gingen patronen ontdekken in de stand van de zon, maan en sterren en daaruit ontstonden religies. De zon verdween als het donker werd in de baarmoeder van de aarde waar hij s ’ochtends weer uitkwam. Al gauw ontdekten mensen het verband tussen regen, zon en groeien van gewassen. Om vruchtbaarheids god gunstig te stemmen werden rituelen ontwikkeld.

De vruchtbaarheids religies komen hierop neer dat de aarde de moeder is wiens vagina wordt bevrucht met het zaad van de schepper. Dat zaad is de regen die verdwijnt in moeder aarde en waaruit het leven bloeit. Omdat sommige planten geneeskrachtige, stimulerende en hallucinerende krachten hadden en omdat ze voortkwamen uit het heilige zaad van de schepper, werden ze als heilig beschouwd. Veel religies hadden de heilige penis als symbool en dat zien we nu nog terug in de obelisken die in o.a. het Vaticaan, Londen en Washington staan.

De kerk en de zittende macht zullen het volk niet vertellen dat die obelisken eigenlijk symbool staan voor een grote penis. Die monumenten zijn daar neergezet door de vrijmetselaars, wiens filosofie voortkomt uit deze zon en vruchtbaarheids religies en zij zijn zich er al sinds de Tempeliers van bewust dat de gelovige massa’s voor de gek worden gehouden. De kerk heeft eeuwenlang alle kennis over de oorsprong van het christendom en religie in het algemeen vernietigd en er alles aan gedaan om afwijkende visies kapot te maken zodat er een zoveel mogelijk, homogene vorm van het christendom ontstond, die gebruikt kon worden om de mensen onder controle te houden.

De paddenstoel was een van die heilige schepsels, die voorkwamen uit het zaad van de heilige penis en mensen gebruikten haar krachten om tot “God” te komen. De paddenstoel was een bemiddelaar tussen de mens en God en de zoon van God die uit moeder aarde was geboren. Met het eten van de paddenstoel, het lichaam van de zoon van God, kan ook een link naar Het Laatste Avondmaal worden gemaakt. Tada, leuke toevalligheid. Op Zondagavond, 20-9-2020, waren wij de laatste gasten die het avondmaal opgediend kregen.

Het internet staat vol met aanwijzingen en ‘bewijzen’ voor bovenstaande theorie. Onderstaand twee aanwijzingen/bewijzen over de link tussen Jezus en paddenstoelen.

Effecten van het eten van de vliegenzwam
Eén van de grondleggers van deze theorie was John M. Allegro. Hij kwam erachter dat er in de Bijbelteksten stonden waarbij de woorden en namen die gebruikt werden direct terug te koppelen zijn aan de vliegenzwam, en de effecten die het eten van deze dingen kan hebben. Een voorbeeld uit Johannes 6:35.

(48) “Ik ben het brood dat leven geeft. (49) Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. (50) Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. (51) Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.”

(52) Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: “Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!” (53) Daarop zei Jezus: “Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. (54) Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. (55) Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. (56) Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.”

Oftewel, slechts mensen die het lichaam van Jezus eten hebben het ‘echte’ leven in zich en zullen dichter bij God komen. Dus een paddotrip.

John M. Allegro werd ooit door de paus zelf aangewezen om de Dode Zee-rollen te onderzoeken. Waar de paus overigens vast spijt van had toen Allegro zijn boek “The Sacred Mushroom and the Cross” uitbracht in 1970.

Ned Vertaling boek

Wie was John M. Allegro
John Marco Allegro (1923-1988) was een Engelse taalgeleerde (filoloog), die zich had toegelegd op het Aramees, Soemerisch en andere “dode” talen. Hij maakte deel uit van het team van taalwetenschappers en joodse en rooms katholieke Schriftgeleerden, die de Dode Zee- of Qumran-rollen bestudeerden en vertaalden.

Na publicatie van enkele eerdere boeken over zijn bevindingen, verscheen in 1970 zijn boek “The Sacred Mushroom and the Cross. A study of the nature and origins of Christianity within the fertility cults of the ancient Near East” (1970). Eveneens in 1970 werd de Duitse vertaling “Der Geheimkult des Heiligen Pilzes” uitgebracht, en de Nederlandse versie “De Heilige Paddenstoel en het Kruis” volgde in 1971. "De Heilige Paddenstoel en het Kruis" speelde een rol in de avondvullende uitzending van het Simplistisch Verbond op kerstavond 1976 over de Vliegenzwam, waarin Koot & Bie op bezoek gingen bij Allegro op het eiland Man.

Het interview is te zien bij YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mOu9tV6uy2E

Qumran-rollen
De Qumran-rollen werden rond of kort voor de veronderstelde geboorte en de daaropvolgende 33 jaar van het leven van Jezus geschreven. Volgens Allegro verschaften de Dode Zee-rollen ons inzicht in het leven van een Joodse sekte aangeduid als de Essenen.

Paddenstoel cultuur van het oude Soemerië
John M. Allegro vond opvallend overeenkomstige fonemen in het Soemerische schrift, die zowel in het Aramees, als in de semitische, klassieke en Indo-Europese talen terugkeerden, op basis waarvan hij concludeerde, dat het christelijk geloof zijn wortels zou hebben in de verering en het gebruik van de heilige paddenstoel Amanita Muscaria tijdens door sjamanen geleide rituelen en ceremonieën, die deel uitmaakten van een vruchtbaarheidscultus, die haar oorsprong vond in de bakermat van de belangrijkste religies en mythologieën, het oude Soemerië (Mesopotamië) en uit nog oudere “heidense” vruchtbaarheidsriten was voortgekomen!!!!!!!!

Hij baseerde zich hierbij op jarenlange analyses en vergelijkingen van de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbelteksten met woorden uit de Soemerische en andere oude talen als het Aramees. In oude teksten trof hij door de joden overgeleverde, naar de “sproetige” of “rood met wit gevlekte” paddenstoel verwijzende namen aan voor het door aartsvader Jakob of Israël aan zijn oudste zoon geschonken pronkgewaad, voor Bijbelse figuren als Barnabas en voor Jezus gebruikte namen als de “panter” en “gevlekte huid”. De betekenis van Jahwe zou eveneens naar de Vliegenzwam verwijzen.

Symbolische afbeeldingen van Jezus als Vliegenzwam in de christelijke kunst is een afbeelding van het fresco van Adam en Eva in het paradijs in de kapel van de abdij van Plaincourault (1291) in het boek "The Sacred Mushroom and the Cross" geschreven door John M. Allegro (1970).

Symbool Paddestoel in de christelijke kunst

De Vliegenzwam gesymboliseerd als crucifix, oftewel Jezus aan het kruis met lendendoek: het velum partiale, de annulus of de ring.

de vliegenzwam crucifix

Bovenstaande teksten komen zowel van internet als van mijzelf. Voor uitgebreide informatie over de vliegenzwam in de christelijke kunst zie: 1e  link https://devliegenzwaminchristelijkekunst.weebly.com/
En
2e link https://www.wietforum.nl/topic/118071-is-jezus-een-symbool-voor-een-paddenstoel/
En
3e link https://plazilla.com/page/4295129339/de-heilige-graal-de-paddestoel

In de eerste en derde website link wordt de connectie met de Heilige Graal en de paddenstoel genoemd. Het zijn beide interessante artikelen en zeer de moeite waard om te lezen. ‘De Heilige Graal’ geeft volgens de Arthurlegende alleen haar geheimen prijs aan hij die zuiver van hart is en wordt de link gemaakt met de 3-eenheid. Aha, weer een connectie, maar nu met de link naar de Kristallen Schedel Emanuel-Gabriel-Maria, de 3-eenheid.

De getolereerde sjamaan
De Heilige Hildegard is de laatste door de Kerk van Rome getolereerde sjamaan. (Aha, sjamaan, net als Jezus.) Zij was het die als pigmentarius de hoge adel en clerus ‘van middelen voorzag’, en die - als ze 50 jaar later geleefd had - tijdens de inquisitie als heks op de brandstapel zou zijn geëindigd.
Ook zij had kennis van natuurgeneeskunde en paste deze vaak toe. Zij had kennis van de vliegenzwam en beschreef het als “de godheid” of “Jahwe”, casu quo de “Sacred Mushroom”, de kleur rood, de kleur van de hoed van de vliegenzwam oftewel van het Gulden Vlies********.”

In één van haar miniaturen van de vier seizoenen wordt dit uitgebeeld. Hierbij de beschrijving van de afbeelding: Na het eten van in de herfst uit de hemel neerdalende rode "manna" (Vliegenzwam) benevelde man (de magiër) (12e eeuw Hildegard von Bingen).

17b benevelde man Hildegard

Diverse keren draagt Hildegard tijdens haar geleide ceremonieën, als magistra, de outfit van de hogepriesteres van Delphi. Niet vreemd als je bedenkt dat zij ook hogepriesteres is geweest in Avalon. Ook de hogepriesteressen van Delphi waren onder invloed van een “drugs”. Hierdoor kregen zij visioenen en konden zij toekomstvoorspellingen doen. Naar zeggen gebruikte ook Hildegard paddo’s (de vliegenzwam). Bovenstaande tekst staat ook beschreven in het boek ‘De geheimen van Hildegard von Bingen’.

Ook Hildegard von Bingen gebruikte dus de paddenstoelen ‘The Sacred Mushroom’, zie het artikel: http://degeheimenvanhildegardvonbingen.weebly.com

Interessante website is: https://www.earth-matters.nl/165/7459/hallucinogenen/de-geheimen-van-hildegard-von-bingen.html
En
https://www.a3boeken.nl/nl/nieuws/discussie-over-de-geheimen-van-hildegard-von-bingen-25-03-2015/

Andere interessante informatie over de vliegenzwam staat ook beschreven in het volgende artikel:
https://fungikeizer.weebly.com/

De overeenkomst tussen Hildegard von Bingen en Jezus, maar ook Anna Maria van Schurman
Jezus, Hildegard en Anna Maria hebben heel veel overeenkomsten met elkaar. Ze hadden alle drie kennis van kruiden en paddenstoelen (voor medicijn gebruik), maar ook voor eigen gebruik. Alle drie werden ook “Sjamaan” genoemd en alle drie stonden in contact met God en hadden connectie met De Bron het eeuwige leven (de Ouroboros).

Het Ei
Op de begraafplaats waar de mummies liggen begraven in Wieuwerd ligt achter het kerkje aan de Noord kant een stenen Ei.

Het Kosmische Ei

Dit ei deed mij direct denken aan de twee eieren in Glastonbury. De ene bij de Tor en de andere ligt bij de Abbey. Deze stenen eieren in Glastonbury vertegenwoordigen de eierstokken van de vrouw en zijn verbonden met de vruchtbaarheids religies. Laat nou het Ei ook een belangrijke link met de Paddenstoel zijn.

Hierbij de beschrijving van de afbeelding: Primordium (kosmisch ei, steen der wijzen) of vulva (Allegro) en een volledig open geschermde Vliegenzwam (penis in moederschoot).

tekening vliegenzwam

Levend water en kosmische eieren
Levend water of "living water" (golden shower) en kosmische eieren, die over de hoofden en kleding van de ingewijden worden uitgestort. Levend water is met een residu van geconsumeerde vliegenzwammen verzadigde urine, die gedronken werd om in een roes en in contact met het "hogere" te geraken. Een gouden Cosmic Egg of de Steen der Wijzen (philosopher's stone) staat voor het primordium van de Vliegenzwam.

levend water en kosmisch ei

Steen der Wijzen
Alle bovenstaande linken hebben allemaal connectie met Jezus/de magische paddenstoel en suggereren allemaal dat deze magische paddenstoel de sleutel bezit naar onsterfelijkheid. De magische paddenstoel wordt ook gelinkt met “de Steen der Wijzen”. In een blog van Zamnesia wordt beschreven dat alchemie, in de kern, een filosofische wetenschap is, die vertrouwt op de spirituele verbindingen tussen de aarde en mineralen. Het belangrijkste doel is wijsheid en onsterfelijkheid te bereiken via het gebruik van stoffen die "Sol" en "Luna" combineren, de figuratieve zon en maan.

Mocht je nieuwsgierigheid door bovenstaande informatie zijn gewekt, dan is de link naar onderstaande website de moeite waard om te lezen.

https://www.zamnesia.nl/blog-magische-paddestoelen-de-echte-stenen-der-wijzen-n978

Verrassend
Wow, alle bovenstaande connecties vind ik zelf wel heel VERRASSEND! Ik had echt niet kunnen bedenken wat de Alchemistische reis mij wilde laten ontdekken en beleven. Het was zeker een trip die mij tot in Hemelum heeft doen brengen. Verrassend en Wonderlijk dat ik in de 7e Hemel te Hemelum te recht ben gekomen. Letterlijk en figuurlijk voel ik een euforie in mij, net of ik het ‘Goud’ gevonden heb.

De conclusie van deze reis is voor mij dat alchemie, het eeuwige leven, heel mooi belicht wordt vanuit het Sjamanisme. Jezus, de Esseners, Hildegard von Bingen, de Labadisten, Anna Maria van Schuurman. Allemaal waren ze in de ban van deze Magische Paddenstoel Amanita Muscaria.

Die connectie daar zou ik 1,2, 3 niet opgekomen zijn als ik de aanwijzingen die op mijn pad kwamen (paddenstoel) niet op was gaan zitten broeden. Het waren de Paddenstoelen in het Rijsterbos die mijn aandacht trokken. Het was de punt op de i. Eénmaal thuis ben ik ervoor gaan zitten en stemde af wat wil zich aan mij openbaren. Werkelijk verrassend. Ook het aspect “verrassing” heb ik nu helemaal beleefd en ervaren.

vliegenzwam 5

Angst
Ook verbaas ik mij dat verhalen zo verdraaid kunnen worden en eeuwenlang worden geloofd. De kerk heeft het zo weten te verdraaien dat angst voor straf en dood de sleutels zijn geworden tot slavernij. Zelfs nu wordt hier gretig op ingespeeld en wordt Corona ingezet om de mensen onder controle te krijgen. Het spel van macht en onmacht wil men koste wat het kost behouden. De beelden en informatie die men via de media over ons uitstrooit zijn allemaal verdraaide informatie en jagen de mensen angst aan. Nog steeds zijn we bang voor de dood, maar dood bestaat niet. We leggen het stoffelijk lichaam af, de ziel heeft het eeuwige leven en als je in contact kan komen met je ziel, dan voel je in je stoffelijk lichaam het eeuwige leven. Weet dat verlichte mensen niet gemakkelijk zijn te beheersen en te controleren. Verlichte mensen leven niet in angst, maar volgen hun innerlijke begeleiding en stellen vragen en gaan op onderzoek uit. Hierdoor wordt hun innerlijke kracht sterker en sterker en komen ze meer en meer in contact met hun ware wezensenergie.

Conclusie
Alle linken zijn voor mij heel verrassend wat betreft de informatie die tot mij kwam n.a.v. de hints die ik tijdens en na mijn Alchemistische Verrassingsreis ontving. Voor mij is de Alchemistische reis een Correctie in mijn Connectie geworden, in dat wat mij is aangeleerd en wat nu ook weer gaande is. Hiermee bedoel ik alles rondom het Corona, de wijze waarop het van bovenaf aan ons wordt opgelegd door angst te zaaien. Dit alles staat nu nog verder van mij af en dat wat ik voel is sterker geworden in mijn mens zijn. Mijn voelen en vertrouwen zijn versterkt door deze reis. De reis zal zeker nog niet beëindigd zijn, net als het verhaal de Never Ending Story, maar ik heb er alle vertrouwen in wat er op mijn pad gaat komen.

De draak van de Never Ending Story

 

Toelicht van de *, **, ***, ****, *****, ******, *******, ********

*Golden healer
Dit is een krachtige genezer met zachte, vredige energie. Het is een breed inzetbaar instrument voor of hulpmiddel bij verschillende vormen van healing omdat de genezing op alle niveaus stimuleert en energie versterkt. Het werkt reinigend en bevordert de doorstroming van energie en ruimt hierbij blokkades op. Golden healer helpt contact maken met de gouden Goddelijke energie van de bron. Het kristal bevordert innerlijke rust en vertrouwen en geeft een gevoel van welzijn en vrede. Het helpt je om jezelf, je situatie en de wereld te accepteren. Golden healer werkt ontgiftend en heeft een positieve werking op het immuunsysteem.

**Emanuel
Emanuel zou de allereerste naam van Jezus geweest zijn en Emanuel wordt in het christelijke Nieuwe Testament in Mattheüs 1:23 de tekst uit Jesaja 7:14 geciteerd en geïnterpreteerd als voorspelling van de komst van de Messias, in het bijzonder in de persoon van Jezus. Emanuel betekent ‘God met ons’. Met deze naam wordt in de Bijbel door de profeet Jesaja de Messias aangekondigd.

***Labadisten
De Labadisten vormden in de 17e eeuw een Nederlandse piëtistische godsdienstige sekte. Jean de Labadie was hun inspirator. Hij was een ex-jezuïet, die als predikant van de Waalse kerk van Middelburg streefde naar een zuivere kerk van alleen ware gelovigen. De Labadisten zochten vooral naar de innerlijke aanwezigheid van God in de mens en legden minder nadruk op de Heilige Schrift. Ze leefden allemaal bij elkaar in een gemeenschap en als ze daarvan lid werden, deden ze afstand van al hun bezittingen ten gunste van de groep, zoals in het vroege christendom ook gebeurde (zoals bij de Esseners). Ze beschouwden de Kerk als een groep gelovigen die vrij van zonde waren herboren. Ze vierden zelden het avondmaal, keurden de kinderdoop af en hadden geen strenge regels over het in acht nemen van de zondagsrust. Een huwelijk met een niet-herborene werd niet als bindend beschouwd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Labadie
En
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labadisten

****Esseners
De Essenen waren een joodse religieuze stroming (sekte) die actief was tussen ± 150 v.Chr. en 70 n.Chr. leefde.

*****Qumran
De ruïnes van het dorpje Qumran of Kirbet Qumran (Hebreeuws: חירבת קומראן, Arabisch: خربة قمران - Khirbet Qumran) liggen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever van Palestina, ongeveer anderhalve kilometer van de noordwestoever van de Dode Zee en worden door Israël beheerd als een nationaal park van Israël. In de buurt van de ruïnes bevinden zich elf grotten, waarin de Dode Zee-rollen zijn gevonden, waaronder zich, naast afschriften van niet-Bijbelse religieuze boeken, de oudst bekende handschriften van het Oude Testament bevinden. In het algemeen wordt aangenomen dat de bewoners de rollen in de grotten hadden verborgen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Qumran

******Ouroboros
De naam Ouroboros komt uit het Oudgrieks οὐροβόρος en betekent staart-eter. ... Het is een afbeelding van een slang of een draak die in zijn eigen staart bijt (deze opeet) en op die manier een eeuwige cirkel vormt. Het symboliseert de cyclische aard van de natuur, het eeuwige terugkeren en de eenheid van alles, het eeuwige leven.

*******Sektes
Worden in het algemeen gezien als een afsplitsing binnen een bepaalde religie. Waarbij vaak een menselijke leider wordt gevolgd. Een sekte is een groep mensen met een iets ander denkbeeld, waarbij over het algemeen van buitenaf gezien een sekte als een gesloten gemeenschap wordt gezien, maar van binnenuit ervaren de leden het als niet gesloten.

******** De Gulden Vlies
In het klassieke verhaal over het Gulden Vlies zou "gulden vlies" staan voor "wollige hoed", de hoed van de paddenstoel, die men in de oudheid als een godheid zag. Volgens Jung symboliseert de sage de verovering van wat rationeel onmogelijk is: de vacht staat voor de onschuld en het goud voor de roem. Voor anderen is het een zoektocht naar waarheid (goud) en de pure spiritualiteit (vlies). Er bestaat duidelijk een verband met de queeste naar de heilige graal.

vliegenzwam 6